Oyun Hikaye ve Makale Yazımı

NGU Movies

Oyun kategorisinin vazgeçilmez ve destansı anlatımlarına eşlik eden hikayeleri olduğunu ve bu sayede akıllarda kalıcı yer edindiğini biliyor muydunuz? Her oyunun kendine has hikayesi vardır. Betimleyici özelliğin en sonu olan oyuna kategorisine yönelik hizmetlerde her daim fantastik geçmiş sunulmaktadır. Misal verilmesi gerekirse Silkroad Online’ı ele alalım. Silkroad Online; Silk yani ipek yolunu esas alarak thief, hunter ve trader üçlüsünü kendi bünyesinde barındırmış ve kitlesini bu esaslara göre korumuştur. Metin2’yi ele alalım. Metin2; normal bir diyarda ki insanların yaşam tarzına göre sıradan hayat hikayesi ile başlamaktadır. Lakin günün birinde köylerin birisine düşen sihirli ve büyülü metin taşı gün geçtikçe canavarlar üretmeye ve şehri büyülü kabusun içine sürüklemektedir.

Oyuncular her daim oyun kitlesine yönelik hikayeyi merak etmiş ve hikayeden doğru sonuçlar çıkartılmasını hedeflemişlerdir.

Silkroad Hikayesi
Metin2 Hikayesi
Silkroad Hikayesi
Silk Road Macerası

“Silk Road” sözcüğünü duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Uçsuz bucaksız çöller, bıkmış yolcular ve ipekle tıka basa yüklenmiş uzun bir deve sürüsü biçiminde sanal resimler mi? Çoğu ademoğlu bu yolla düşünür; Silk Road’a ilişkin bu biçiminde resimleri biliyoruz fakat şunlar buz dağının fakat aşikar kısmı.

Silk Road, Doğu ve Batıyı bağlayan uzun bir yoldur. Bu yol, ipek ya da baharat gibi malları taşımak için sarfedilen sadece bir tecim yolu değildi. Silk Road sadece malların teslim edilmiş olduğu ve göndermiş olduğu bir yer değil, buradan gelen geçen insanların bilgisi ve kültürüyle yoğrulmuş macera dolu bir dünyaydı. Şimdi, küresel standartlar ışığında milletlerarası ticaretin önemini vurgulama zamanı.

Uzun bir zaman evvela dünyanın merkezi pozisyonundaki Asya ve Avrupa içerisinde.

İpek Yolu’nu hepimiz kullanarak ticaret yapıyordu. Bu yolu tüccarlar, maceracılar, askerler ve diplomatik misyonerlerden hırsızlara kadar uzanan değişik özellikte ademoğlu kullanıyor, kendi hedeflerini yakalamak için bu zorluklara boyun eğmiyorlardı. Bu çevrimiçi oyunda, İpek Yolu vesilesiyle doğunun ve batının tüm bölgelerinde ayak basmadık yer bırakmayanları düşünerek yeni dünyayı oluşturma inancına sahiptik.

Her birinin değişik amaçları vardı, ortak noktalarıysa büyük ihtimalle ‘yeni dünya hayaliydi’. Hepsi de Silk Road’daki türlü maceralarla çeşitli hayallerini gerçekleştirdi. Bizim amacımız dahi oyunu, kullanıcıların türlü hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yer durumuna getirmekti.

Ne hayal ediyorsunuz?

Ütopya ve Distopya

İngiliz siyasetçi Thomas More, yazılarında cenneti yani ‘Ütopya’yı anlatır. Kitapta ‘Ütopya’, dünyadaki aden tanımına kusursuz bir biçimde uyan hayali bir ada olarak açıklanmaktadır. İngiliz romancı George Orwell de yazdıklarında (‘1984’) distopyayla ilgilenmiştir. Anlattığı distopyada, gerçek dünyanın negatif taraflarını keskin bir şekilde eleştirmiştir. Gerçek dünyanın dahi ütopya ve distopya arasında olduğu düşünülür.

Varolan oyunların çoğunda dünya ütopyaya benzeri. Kesinlikle, oyunun özellikleri düşünülürken dünya yapılandırması ütopya benzeri biçimde görülemez. Ancak, özel oyunlar distopyayla alakalı olsa dahi oyunun son amacı fazlası zaman Şeytanı ortadan kaldırarak barışı sağlamak ütopya hayalini gerçekleştirmektir. Gerçekten de ütopya dünyası hayal ettiğimiz dünya için doğru cevap olur mi?

Günümüzde oyun endüstrisinin akışı, varolan paket oyunlardan MMORPG’ye dönüşmüştür. Çevrimiçi oyundan keyif alan kullanıcılar, bu diğeri dünyada yeni bir hayat getirmektedir. Bu dünyada, kullanıcı dilediği her şey olabilen karaktere dönüşür. Sizce vaziyet bu türlü olduğunda bu çevrimiçi oyun dünyası dahi diğer oyunlar biçiminde bir ütopyayı mı amaçlamalı?

Bu hususta yanıtımız kesinlikle hayırdır. Ünlü ‘Matrix’ dünyasındaki ajanın söylediği biçiminde: ‘İnsanlara her yönüyle kusursuz bir dünya sunulmuş olsa dahi hiç bir zaman buna düzen sağlayamayacak.’ Diğer bir söyleyişle, önemli olan, talep eder ütopya, ister distopya olsun var olana uyum sağlamaktır.

Birçok çevrimiçi oyun vardır, fakat diğer bir gerçek dünya keşfetmek kolay değildir. Gerçek dünyaya fazlaca benzeyen, sevinç verici bir çevrimiçi oyun dünyası kurmak için ütopya kadar distopyanın dahi her daim aşikar bulundurulması lazım olur. Gölge ışık yardımıyla var. Peki ışıkla gölge birlikte var olur mi? Işığın ve gölgenin birlikte var olduğu, türlü ve karmaşık topluluk daha gerçek bir dünyada birleşir. Dünyanın ütopya mı, yoksa distopya mı olacağına kullanıcı karar vermelidir. ‘Silkroad Online’ oyunundaki sosyal unsurları bu esas üzerine tasarladık.

İçeriğin önemi, son plandan daha fazlaydı.
Hayallerle dolu Silkroad Online içerisinde gerçek bir dünya var.

Tüm Doğu fantezileri Asil Ruhlu mudur?

Doğu’dan Çin bölgesine dayalı bu çevrimiçi oyun genellikle asil ruhlu mizaç esasında bir görüşle oluşturulmuştur. Bu oyunların çoğu kere kere meydana çıkmasıyla, Çin’e dayalı Doğu düşlem dünyası saygı duyulan bir dünya olarak görülmüştür.

Yine de, asillere dayalı dünyalara haiz oyunlar fazlaca yetersizdir. Oyunda kahramanlara ve bunların karşısında kötü adamlara lüzum vardır. Oyunlara asil olma yönünden baktığımızda, gülmeden edemeyiz. Kahraman olan insanın karakteri asil dünya yönünden oluşturulmuş, kötülerin yönünden olması gereksinim duyulan canavarlarsa, sadece bu değerlerle ilgisi olmayan meçhul canavarlardır.

Bozulmuş ve şekilsiz dünyalar hatalı bir şekilde oluşturulmaktadır ve hiç kimse bunlarla bağdaşamaz. Bu, Batı fantezisinden canavarların her zaman görünmüş olduğu bir oyundan daha kötüdür.

Silk Road’ın doğudaki başlangıç noktası, Doğu’nun merkezi olan Çin’di. Çinli karakterleri ve dünyayı oluştururken, ilk endişemiz umumi bakışla ilgiliydi. Kahramanlık dünyası ne olursa olsun çekiciydi. Peki, daha yeni ve sevinç verici bir fantezi dünyası oluşturulabilir miydi? Çin masallarıyla ya da mitolojisiyle alakalı malzemeleri incelerken pekçok şey öğrenebilirdik.

Çin’de uzun tarihi kadar öykü ve mitolojik öykü keşfetmek mümkündü. Bizimkine benzeyen ‘Bongsinyeonui’ dünyası buna mesela gösterilebilir. İncelenen dikkat alımlı ve oldukca sayıdaki gereç, batı fantezisiyle karşılaştırılabilir. Ancak, malzemelerin düzen ve seka yönünden, tıpkı Doğu kültür çemberinin Batı kültüründen daha ufak olduğunu meydana çıkardık.

Çin dünyasını tasarlarken itimat kazanabilirdik. Fazlasıyla şişirilen Batı düşlem dünyasını kullanmasak dahi yeni ve hoş bir fantezi dünyasının temellerini attığımıza inanıyorduk. Doğu fantezisinin sunmuş olduğu asil ruh, ne olursa olsun reddedilmiyordu. Ancak, oyunda, asil olmanın normalde her Doğu fantezisinde görülmediğini gösterecektik.

Mevcut Batı düşlem dünyasıyla karşılaştırabileceğiniz, yeni, sevinç uyandırıcı ve kusursuz Doğu düşlem dünyasını hissedebileceksiniz.

Birimiz için topluluk sistemi

RPG oyununun tasarımına başlarken üstünde durduğumuz en önemli nokta topluluktu. Mevcut zümre düzeneğinin yapısını çözümlerden, büyük bir engelle karşılaştık. Bu, oyundaki toplumun oyun dışındaki topluluktan farklı olduğu gerçeğiydi.

Tüm oyunlar tıpkı olsa dahi özellikle bilginin önemine daha oldukca vurgu yapılır. Oyunu oynarken yararlı olacak yenilenen verileri hızlı bir biçimde alabilmek için diğer şahıslarla yazışma kurmak mecburidir. Pasif tek şahsiyet oyundan keyif alan kullanıcılar, yenilenen verileri almakta zorlanabilir. Dolayısıyla, toplumun fazlalığını sağlayan kullanıcılardan daha düşük tesirli olurlar.

Bulduğumuz gariplik şuydu: Topluluk etkinlikleri parti oyunu, malumat paylaşımı ve dostluk için haberleşme olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan, parti oyununa sadece guilde katılan kullanıcılar katılabilir. Bilgi paylaşımı ya da dostluk için haberleşme kurulması halinde, verilerin kaydedilmesi lazım olur. Bu alanlar sık sık, oyunun dışında, Internet’te bulunan anne sayfa panosu vesilesiyle gerçekleştirilir. Yine de bu verilere ulaşmak, kullanıcılar için rahat değildi. Dış verilere, sadece oturumu kapadıktan sonra erişilebiliyordu.

Sonuç olarak, bu rahatsızlığı gidermek için Internet’le ve oyunla ilişki kuran daha ilerlemiş bir oyun tasarladık. Silkroad Online, oyun içi zümre etkinlikleriyle oyun dışındaki cemiyet aktivitelerini bütünleştiren bir ortam sağlar.

Başka bir söyleyişle, dışarıda hazırlanan pekçok bilgiye, oturumu kapamadan oyun içerisinden erişilebilir. Bu cemiyet düzeneğinin yapısı bununla birlikte bulguların daha tesirli bir şekilde paylaşılmasında ahengi ve sürati getirecektir.

Buna ilave olarak, oyunun bu teknolojik geliştirmeyle daha dahi gelişmesi sadece kullanıcılar arasındaki camianın değil, üstelik kullanıcılar, geliştirici ve operatör arasındaki topluluğun dahi daha güçlenmesini sağlamıştır. Resmi anne sayfada Soru ve Yanıt gönderilmesi ya da yanılgı tutanağı biçiminde kullanıcı ile müstahsil arasındaki haberleşme, büsbütün oyun arasında gerçekleştirilebilir. Silkroad Online, kullanıcılar, geliştiriciler ve işletmenler arasında kolay, uyumlu ve kesintisiz yazışma yardımıyla kullanıcılarla eşsiz bir çevrimiçi oyunun geliştirilmesini sağlamıştır.

Kullanıcıları ve geliştiricileri içeren ‘herkes birimiz için’ topluluğu
Silkroad Online oyununun ilerlemiş cemiyet sistemidir.

Sahne kuruldu

Oyunun aslı nedir? Harika bir senaryo, aniden çok sahne ayarı ve pekçok seyirci değildir. Oyunun özü, sık sık başrolü oynayan aktördür. Oyun, bir tiyatro oyunu ve filmlere benzemektedir. Kullanıcı, bir konunun kahramanı olarak hikayeye istikamet verir ve düğümü çözer. Oyun sona erdiğinde, yiğit, sahnenin ortasında izleyicilerin tebriklerini kabul eder. Ancak, burada bir problem vardır. Sorun, bu yapının evvelki paket oyunu zamanlarından artan bir yapı olduğundan kaynaklanmaktadır.

Çevrimiçi oyunda, sahne daha kapsamlı olur ve kahramanların adedi artar.

Herkes bir yiğit olmayı ve projektör ışığının kendisine tutulmasını talep eder. Ancak, oyun yapısı Çevrimiçi oyuna dönüştürüldükten ardından, değiştirilmemiştir. En iyi olma şartı sınırı olan olsa dahi, en iyi olmak talip şahıs adedi artar. Sorun burada yatmaktadır. Hedef zihniyeti azıcık zayıf kalmaktadır.

Bu problemi halletmek için değişik kahramanların aktif bir rol üstlenebilecekleri bir sahne kurmayı amaçladık. Sahnenin geniş ve kapsamlı olması gerekiyordu ve ayrılan birkaç öykü ve bunlara tabi biçiminde de türlü sonlar olmalıydı. Bu amacı yapmak için alakalı nesneleri edinecek sistemler türlü şekillerde tasarlandı. Bunlardan bazıları, Karavan Ticareti, Üç Taraflı Düşmanlık, Yaratıcı Stil ve Vaha Kasabası’ydı.

Seviye atlamak ya da ender bulunan itemleri alabilmek için bundan sonra yorulmanıza lüzum yok. Silkroad Online aleminde çeşitli rolleri oynayabilirsiniz. Varlıklı bir tacir olarak bir tacir ya da her bireyin korkmuş olduğu bir eşkıya olabilirsiniz. Silkroad’un barışını koruyan üstün bir avcı ya da çölün mücevheri olan Vaha’nın hakimi olabilirsiniz. Dünyayı dolaşan ve hazineleri kabul eden hazine avcısı dahi oynayabileceğiniz rollerden biridir.

Sürekli olarak tekrarlanan savaşlardan bezgin düştüğünüzde oyundan çıkabilir misiniz? Silkroad Online’dahi bu dahi geçmişte kaldı. Hangi hikayede yiğit olmak istiyorsunuz? Neyi yapmak istiyorsunuz?

Sahne hazırlandı ve oldukca sürmeden öykü başlayacak.

Metin2 Hikayesi
Metin2 Oyun Hikayesi

Eski vakitlerde halk huzur ve sulh içinde yaşıyordu. İmparatorluk tek bir haldeydi.
​Ancak bir gün tehdit tehlike gökyüzünden devasa Metin Taşları formunda yer yüzüne yağdı. Taşların tesiri kıtanın yalnızca coğrafyasını ve iklimini etkilemekle kalmadı, bunun yanı sıra hayvanları dahi tesiri altına aldı. Hayvanlar mutasyon geçirerek güçlü ölümcül, gaddar ve çirkin canavarlara dönüştüler. Birçok ölümcül bir hastalığa yakalanarak öldüler ve bütün cezalandırılmış kıtaya sunulan ürpertici canavarlara dönüştüler.

Oluşan kaos eski imparatorluğun parçalanmasına yol açtı ve kıtanın uç kesimlerinde o günden bugüne hasım 3 ufak imparatorluk kuruldu. Metin Taşlarının düştüğü kıtanın ortasında şayet en ürkütücü yaratıklar yaşar oldu fakat hala daha ufak Metin Taşları gökyüzünden düşmeye devam ediyor.
Ürkütücü bir reel var ki oda Metin Taşlarının her geçen gün gücünün artıyor olması. Bu yeni güç Ejder Tanrısının şahsi olarak kıtada meydana çıkmasını ve Metin Taşlarının kıtasında gitgide büyüyen hakimiyetini ortadan kaldırmak için çalışmaya başlamasını sağladı.

Chunjo İmparatorluğu

Chunjo Krallığı kıtanın batı evresinde yerleşmiştir. Ruhsal liderleri yönünden denetim edilen teokratik bir krallıktır. Eski krallığın kuzeni Yoon-Young yönünden kurulmuştur. Yoon-Young Metin Taşlarının riskini eskiden keşfedebilmek için karısının devasa büyülü güçlerinden yardım aldı. Defalarca kere Metin Taşlarına karşı bir çözüm arayışının başlatılmasını tavsiye etti fakat her defasında görmezden gelindi. Sonunda eski krallığa karşı dikbaşlı bir kardeşliğe önderlik etti. Eski kralın tahttan indirilmesinden sonra, Chunjo Doğulu ve Güneyli krallıklara hala harp durumunda oldu. Amaçları: Tüm kıtanın denetimini yakalamak ve Metin Taşlarının çoğalan gücünü engellemek.

Jinno İmparatorluğu

Jinno Krallığı kıtanın şark evresinde yer alır. Bu krallık askeri güce dayalı kurulmuştur ve halkı saldırgan ve savaşçıdır. Jinno Krallığının lideri son kralın oğlu Ee-Ryoong’dur. O eski krallığı askeri gücüyle yineleme birleştirebileceğine inanır. Metin Taşlarının manası ve etkileri ile ilgili korkular resmi olarak görmezden gelinmiştir. Ancak gizli düşüncelerinde Ee-Ryoong Metin Taşlarının ölümcül gücünü kendi planlarını yapmak için kullanmanın yollarını aramaktadır.

Shinsoo İmparatorluğu

Shinsoo Krallığı kıtanın güney evresinde yer alır. En mühim aktiviteleri ticarettir. Yoon-Yoing yönünden eski krallığın parçalanmasından sonra doğuyla uygulanan ticari bir uyuşma neticesi kurulmuştur. Shinsoo batı krallığıyla anlaşmazlıklar yaşamaktadır ve ticaret yolu tehlikelerle dolu olur. Metin Taşlarının riskini ayrım ettiklerinde, tüccarlarda silahlandılar. Amaçları: Kendilerini batıdan gelecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamak, ticaret yolunu yineleme açmak ve eski krallığı kendi iradelerinde yineleme bir araya getirmektir.

Savaşçı

Becerileri ve ağır zırhlarıyla savaşçılar yakın kavga konusu ile ilgili büyük rol oynarlar. Güçlerini güçlü fiziki yapılarından ve kararlı zihinsel yapılarından alırlar. Tek el ve çift el olmak suretiyle iki tür silah kullanabilirler. Ekipmanlarında yer alacak güç bonusu ile hasarını çoğaltır.

Ninja

Ninjalar pusu kurarak saldırabilen profesyonel suikastçilerdir. Hızı ve hareketliliği sağlamak için hafif zırhlar giyerler.

Kendilerini bu yeteneklere adadıkları için, ninjalar bıçak ve yay kullanan usta dövüşçülerdir. Ekipmanlarında yer alacak güç bonusu ile hasarını çoğaltır.

Sura

Suralar şer tohumunu kollarında büyütmeye karar verdiklerinde büyülü güçler kazanan savaşçılardır. Bu sebeple yakın kavga savaşçılarına karşı ustadırlar ırak mesafeden sihir ile hücum yapabilirler. Bu yeteneklere olan gereksinimlerinin neticesi olarak, hücum sihirlerini güçlendirebilirler yahut ilave dayanak büyüleri kazanabilirler. Ekipmanlarında yer alacak akıl bonusu ile hasarını çoğaltır.

Şaman

Şamanlar zekidirler ve sihir ve sihir kullanırlar. savaşırken ve arkadaşlarına dayanak olurlarken, onların gizemli güçleri çok etkilidir.

Bu yeteneklerdeki uzmanlıkları yardımıyla, bir şaman saldırıların gücünü artırabilir yahut ıslah ve dayanak büyülerini güçlendirebilir. Yelpaze ve çan olmak suretiyle iki tür silah kullanırlar. Yelpaze ile yetenek hasarı sağlarken çan ile rakiplerine düz ve delen darbe sağlar. Ekipmanlarında yer alacak akıl bonusu ile hasarını çoğaltır.

Lycan

Lycanlar, büyük yarı kurt yaratıklardır. Çaresi olmayan bir virüse yakalanıp ademoğlu görünümlerini kaybederek yaratıklara dönüşmüşler.

Tükenmeyen güçleri ve ilerlemiş içgüdüleri yardımıyla önemli yakın dövüşçüdür. Kavgadan kaçmazlar. Daima cephede olmak isterler. Pençe kullanarak rakiplerine ve canavarlara karşı avantaj kurarlar. Ekipmanlarında yer alacak akıl bonusu ile hasarını çoğaltır.